Tarikh Peperiksaan Percubaan PMR, Ujian 2, Peperiksaan Percubaan SPM dan Peperiksaan Akhir Tahun 2012.

Tarikh Peperiksaan Percubaan PMR, Ujian 2, Peperiksaan Percubaan SPM dan Peperiksaan Akhir Tahun 2012.

 

 

 

BIL.

 

NAMA PEPERIKSAAN

 

TARIKH MULA

 

TARIKH TAMAT

 

CATATAN

 

1.

 

Percubaan PMR (T3)

 

01.08.12

 

09.08.12

 

SETARA JPNS

 

2.

 

Ujian 2 (TP, T2, T4)

 

01.08.12

 

09.08.12

 

-

 

3.

 

Percubaan SPM (T5)

 

29.08.12

 

21.09.12

 

SETARA JPNS

 

4.

 

Akhir Tahun (TP, T2, T4)

 

23.10.12

 

31.10.12

 

-

1.  Tiada peperiksaan ulangan akan dijalankan bagi  kertas setara JPNS kecuali kes hospital.

 

2. Semua pelajar perlu menyediakan peralatan menulis dan melukis masing-masing. Semasa peperiksaan berjalan, tiada pinjam meminjam alat tulis dibenarkan.

3.  Semua pelajar SMK Bandar Baru Sungai Buloh perlu bersedia untuk menghadapi peperiksaan. Persediaan awal dapat membantu pelajar-pelajar untuk cemerlang. Rehat yang cukup juga perlu bagi memastikan pelajar-pelajar dapat menjawab dengan baik.

 

4. Kepada semua pelajar SMKBBSB, “SELAMAT MENDUDUKI PEPERIKSAAN. ALL THE BEST!”

 

PROGRAM-PROGRAM UNIT KURIKULUM 2012

 
 

PROGRAM KECEMERLANGAN SPM

 
 

 
 

BIL.

 
 

NAMA PROGRAM

 
 

TARIKH/ BULAN

 
 

TUJUAN / SASARAN

1.

Bengkel/ Teknik menjawab soalan

-program bersama dengan panitia

April – September

Semua pelajar tingkatan 5

2.

Cuti Terancang.

M.Pelajaran:

BM, BI , SC, MT, SEJ, P.I, Fizik, Kimia, Biologi, Mat.tamb, P.Moral,perdagangan

Mac, Pert.Tahun(Mei-Jun) , Ogos

Semua pelajar tingkatan 5

3.

Pematapan Azam

( SMART SPM)

Bersama dengan UBK

7 April 2012

Semua pelajar tingkatan 5

4.

Kelas Tambahan

Jun – Oktober

Pelajar 5E – 5M

5.

Sifar ‘G’ / Jejak Gemilang

-Fokus kepada matapelajaran B.Melayu.

Selepas setiap ujian dan peperiksaan

Pelajar yang gagal B.Melayu.

6.

Motivasi

Seminar keibubapaan

SMART SPM

Mac – April

Semua pelajar tingkatan 5.

Semua ibubapa pelajar tingkatan 5.

7.

Gilap Permata

-Pelajar yang berpotensi mendapat A+ bagi m.pelajaran Fizik, Kimia ,Bio,P.Akaun

Jan – Nov

Kelas 5A, 5B, 5C dan 5D

8.

Gerak-Gempur

Selepas peperiksaan percubaan SPM

5E – 5M

  
 

PROGRAM KECEMERLANGAN PMR

 
 

 
 

BIL.

 
 

NAMA PROGRAM

 
 

TARIKH / BULAN

 
 

TUJUAN / SASARAN

1.

Bengkel/ Teknik menjawab soalan

-Program bersama dengan program panitia

Februari – September

Semua pelajar tingkatan 3

2.

Cuti Terancang

-Program bersama dengan program panitia

Mac, Pert.Tahun(Mei-Jun) , Ogos

Semua pelajar tingkatan 3

3.

Kelas Smart Mutiara

Februari,April,Jun dan July

Pelajar kelas 3A

4.

Kelas Tambahan

Jun – Sept

(selepas pep. pert. Tahun)

Keutamaan bagi BG062 dan BG063

5.

Latih-tubi

Jan – Sept

Semua pelajar

6.

Motivasi

Seminar keibubapaan

SMART PMR

3 Mac 2012

Semua pelajar tingkatan 3

Semua ibubapa pelajar tingkatan 3.

 
 

  PROGRAM KHAS PANITIA.

 
 

BIL

PROGRAM

TARIKH / BULAN

SASARAN / TUJUAN

PANITIA

1.

Bengkel Solat

Februari

Tingkatan 1,2 dan 5

Pend.Islam

2.

Bengkel Jawi

Mac & Ogos

Tingkatan 3 dan

Pend.Islam

3.

Skor A

Feb – Mac

Ting.2A -2F

Ting.1A -1F

Pend.Islam

4.

Pengukuhan bacaan Hafazan dlm kumpulan

Jan – Okt

Pelajar yang lemah dlm menghafal

Pend.Islam

5.

SEGAK

Mac & July

Semua tingkatan

PJPK

6.

Lawatan Sambil Belajar ke penjara Sungai Buloh

April

Tingkatan 4

Pendidikan Sivik

7.

Program melatih baca skala peta

Februari

Pelajar Ting. 3, 4

Geografi

8.

Melukis peta

April – Jun

Ting. 1,3

Geografi

9.

Menghayati bacaan teks berkelompok.

Sepanjang Tahun

Semua Tingkatan

Sejarah

10.

Penerapan KBKK

Sepanjang Tahun

Semua Tingkatan

Sejarah

11.

Komputer angkat

Sepanjang tahun

Pelajar ICT

ICT

12.

Kursus Jangan Tinggal Daku

Sepanjang tahun

Pelajar ERT

  

ERT

13.

‘ Zoom 2 U’

Selepas peperiksaan

Pelajar ERT

ERT

14.

Grammy award

Feb

Pelajar ting. 3,4 dan 5

B.Inggeris

15.

Battle of the band

Feb

Pelajar ting.5,4 dan 3

B.Inggeris

16.

Jelajah Kelas Ting.3 & 5

sebelum PMR dan SPM

Pelajar tingkatan 3 dan 5.

B.Inggeris

17.

My Dictionary My English

Selepas setiap ujian

Pelajar tingkatan 3, 4 dan 5

B.Inggeris

18.

Sentuhan Pengetua dan Penolong Kanan.

Sebelum PMR dan SPM

Pelajar tingkatan 3 dan 5.

B.Inggeris

19.

Jalinan Muafakat

Sepanjang tahun

Tingkatan 3,4 dan 5

B.Inggeris

20.

Nota Lengkap Bergambar

April – Ogos

Ting. 1, 2 dan 3

K.Hidup

21

Bank Soalan Ramalan

July – Sept.

Ting.3

K.Hidup

22.

Kem Ekonomi Zon Kuang

April

Ting.5

Ekonomi

23.

Klinik Ekonomi

Mei – Ogos

Ting.5 -markah kurang dari 30

Ekonomi

24

SuperScore

Sepanjang Tahun

Tingkatan 4 dan 5

Perakaunan

25.

Booster A+

Sepanjang tahun

Tingkatan 4 dan 5

Perakaunan

26.

Masteri Objektif

Sepanjang

tahun

Kelas 5G – 5M

Perdagangan

27.

Masteri Subjektif

Sepanjang tahun

Kelas 5G – 5M

Perdagangan

28.

Program Mantap Minda

Sepanjang

tahun

Kelas 5I – 5M

Perdagangan

29.

Klinik Kimia

Selepas Ujian dan Peperiksaan

Pelajar lemah

Kimia

30.

Bengkel Konsep Asas Kimia

20 Januari

April

Pelajar Ting.5 yang lemah

Kimia

31.

Bengkel Penggunan Modul dan Alat Radas

Februari

Semua guru dan pelajar Fizik

Fizik

32.

Klinik

Mei – Sept.

Pelajar yang lemah

Fizik

33.

Klinik

Feb – Ogos

Feb – Oktober

Ting 1,2 dan 3

Ting. 4 dan 5

Matematik / Matematik Tambahan

34.

Mutiara

April – Ogos

Ting 3 dan 5

Matematik / Matematik Tambahan

35.

Bulan Bahasa

-Pantun, Pidato , Sajak, Menulis Essei

Feb – April

Semua Pelajar

Bahasa Melayu

36.

Bengkel Bahasa

Februari

Semua Pelajar

Bahasa Melayu

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM

 


BILANGAN KELAS DAN PAKEJ MATA PELAJARAN ELEKTIF YANG DITAWARKAN

 

Bil

TINGKATAN

BIL. KELAS

BIL.MURID

1

PERALIHAN

1

26

2

SATU

16 + 1 (KRK)

586

3

DUA

15

557

4

TIGA

16

621

5

EMPAT

13

471

6

LIMA

13

495

 

JUMLAH BESAR

75

2756

 

Kedudukan Pakej Mata Pelajaran Elektif ( Kemahiran Hidup Bersepadu )

Tingkatan 1

Bil. 

TINGKATAN 

KOMBINASI MATA PELAJARAN 

1 

1 Arif

KT

KT

2 

1 Bestari

KT

KT

3 

1 Cerdas

KT

KT

4 

1 Dinamik

PK

PK

5 

1 Ehsan

PK

PK

6 

1 Fitrah

PK

PK

7 

1 Gigih

ERT

KT

8 

1 Harmoni

ERT

KT

9 

1 Ikram

ERT

KT

10 

1 Jaya

ERT

KT

11 

1 Kurnia

ERT

KT

12 

1 Lestari

ERT

KT

13 

1 Murni

ERT

KT

14 

1 Nekad

ERT

KT

15 

1 Pintar

ERT

KT

16 

1 Rajin

ERT

KT

 

Kedudukan Pakej Mata Pelajaran Elektif ( Kemahiran Hidup Bersepadu )

Tingkatan 2

Bil. 

TINGKATAN 

KOMBINASI MATA PELAJARAN 

1 

2 Arif

KT 

KT 

2 

2 Bestari 

KT 

KT 

3 

2 Cerdas 

KT 

KT 

4 

2 Dinamik 

PK 

PK 

5 

2 Ehsan 

PK 

PK 

6 

2 Fitrah 

PK 

PK 

7 

2 Gigih 

ERT 

KT 

8 

2 Harmoni 

ERT 

KT 

9 

2 Ikram 

ERT 

KT 

10 

2 Jaya 

ERT 

KT 

11 

2 Kurnia 

ERT 

KT 

12 

2 Lestari 

ERT 

KT 

13 

2 Murni 

ERT 

KT 

14 

2 Nekad 

ERT 

KT 

15

2 Pintar 

ERT 

KT 

 

 

Kedudukan Pakej Mata Pelajaran Elektif ( Kemahiran Hidup Bersepadu )

Tingkatan 3

Bil. 

TINGKATAN 

KOMBINASI MATA 

PELAJARAN 

1 

3 Arif 

PK 

KT 

2 

3 Bestari 

PK 

KT 

3 

3 Cerdas 

PK 

KT 

4 

3 Dinamik 

ERT 

PERT 

5 

3 Ehsan 

ERT 

PERT 

6 

3 Fitrah 

ERT

PERT 

7 

3 Gigih 

ERT 

KT 

8 

3 Harmoni 

ERT 

KT 

9 

3 Ikram 

ERT 

KT 

10 

3 Jaya 

ERT 

KT 

11 

3 Kurnia 

ERT 

KT 

12 

3 Lestari 

ERT 

KT 

13 

3 Murni 

ERT 

KT 

14 

3 Nekad 

ERT 

KT 

15 

3 Pintar 

ERT 

KT 

16 

3 Rajin 

ERT 

KT 

 

Pilihan Pakej Mata Pelajaran Tingkatan 4 : Mata Pelajaran Teras (Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam/Moral, Sejarah, Matematik, Sivik & Kewarganegaraan dan PJPK

Bil. 

Kelas 

 

Kombinasi 

Mata 

Pelajaran 

1 

4 Arif 

Fizik 

Kimia 

Biologi 

M.Tambahan 

2 

4 Bestari 

Fizik 

Kimia 

Biologi 

M.Tambahan 

3 

4 Cerdas 

Fizik

Kimia 

Biologi/ICT

M.Tambahan 

4 

4 Dinamik 

Prinsip Akaun 

Ekonomi Asas 

M.Tambahan 

 

5 

4 Ehsan 

Prinsip Akaun 

Ekonomi Asas 

M.Tambahan

 

6 

4 Fitrah 

Prinsip Akaun 

Ekonomi Asas 

Geografi 

 

7 

4 Gigih 

Perdagangan 

Ekonomi Asas 

Sas.Melayu 

 

8 

4 Harmoni 

Perdagangan 

P.Seni / ERT 

Sas.Melayu 

 

9 

4 Ikram 

Perdagangan 

Pend. Seni 

   

10 

4 Jaya 

Perdagangan 

Pend. Seni 

   

11 

4 Kurnia 

Perdagangan 

Pend. Seni 

   

12 

4 Lestari 

Perdagangan 

Pend. Seni 

   

13 

4 Murni 

Perdagangan 

Pend. Seni 

   

 

Pilihan Pakej Mata Pelajaran Tingkatan 5 : Mata Pelajaran Teras Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam/Moral, Sejarah, Matematik dan PJPK

Bil. 

Kelas 

 

Kombinasi 

Mata 

Pelajaran 

1 

5 Arif 

Fizik 

Kimia 

Biologi 

M.Tambahan 

2 

5 Bestari 

Fizik 

Kimia 

Biologi 

M.Tambahan 

3 

5 Cerdas 

Fizik 

Kimia 

Biologi

M.Tambahan 

4 

5 Dinamik 

Prinsip Akaun 

Ekonomi Asas 

M.Tambahan 

 

5 

5 Ehsan 

Prinsip Akaun 

Ekonomi Asas 

Geografi 

 

6 

5 Fitrah 

Prinsip Akaun 

Ekonomi Asas 

Geografi 

 

7 

5 Gigih 

Perdagangan 

Ekonomi Asas 

Sas.Melayu 

 

8 

5 Harmoni 

Perdagangan 

P.Seni / ERT 

Sas.Melayu

 

9 

5 Ikram 

Perdagangan 

Pend. Seni 

   

10 

5 Jaya 

Perdagangan 

Pend. Seni 

   

11 

5 Kurnia 

Perdagangan 

Pend. Seni 

   

12 

5 Lestari 

Perdagangan 

Pend. Seni 

   

13 

5 Murni 

Perdagangan 

Pend. Seni 

   

 

 

SENARAI GURU TINGKATAN DAN GURU GANTI

PERALIHAN    [Penyelaras – Pn Kavarie a/p Renganathan]        

        

Kelas 

Guru Tingkatan 

Guru Ganti 

PER’ A

Nasrul Izali bin Mohd Noh

Kavarie a/p Renganathan

 

KRK    [Penyelaras – Pn.Fazila Ahmad]        

        Kelas

Guru Tingkatan 

Guru Ganti 

1 KRK

Pn. Fazila Ahmad

 

 

TINGKATAN 1 [Penyelaras - Pn Noor Hasmaniza binti Osman / Che Siti Nordiana Che Aladin

BIL 

TINGKATAN 

GURU TINGKATAN 

GURU GANTI 

1 

1 Arif

Che Siti Nordiana binti Che Aladin

Fauziah Radzi

2 

1 Bestari

Ainul Muriza b inti Zakaria

Siti Hadijah Supian

3 

1 Cerdas

Khairul Bariaha binti Abdullah

Mohamad Yakkob

4 

1 Dinamik

Farizah binti Hussin

Jefri Humairi

5 

1 Ehsan

Zuriati binti Idris

Hazura Wahid

6 

1 Fitrah

Noor Alina binti Mohd Ngali

Noor Hasmaniza binti Osman

7 

1 Gigih

Sharina binti Shafie

Johar Bahar

8 

1 Harmoni

Mazurah binti Ariffin

Fazilawati

9 

1 Ikram

Norhazilawati

Siti Hadijah binti Supian

10 

1 Jaya

Nor Rahayu binti Zainudin

Faudziah binti Radzi

11 

1 Kurnia 

Salmiah binti Morad

Noor Hasmaniza binti Osman

12 

1 Lestari 

Adilah Shamsuddin

Maizatul Akma Ragam

13 

1 Murni 

Che Wan Asma Che Wan Othman

Fazilawati

14 

1 Nekad 

Wan Afizah binti Megat Amin

Zailan Ahmad

15 

1 Pintar 

Khalimahton Saadiah binti Basri

Rohaidah Naharuddin

16 

1 Rajin 

Haslina Mohamad

Kamaruddin

 

TINGKATAN 2 [Penyelaras : Pn Azizun binti Ismail / Pn Rodiah binti Ishak]

BIL 

TINGKATAN 

GURU TINGKATAN

GURU GANTI 

1 

2 Arif

Suziyani binti Che Wan

Masitah Silong

2 

2 Bestari

Norhaslinda binti Hasan

Mazatul Akma

3 

2 Cerdas

Munirah binti Hariri

Rodiah binti Ishak

4 

2 Dinamik

Aisah binti Hasan

Maimunah Mohamed

5 

2 Ehsan

Khor Wan Hui

Lee Yen Leng

6 

2 Fitrah

Arnee Hakim

Wan Roslina

7 

2 Gigih

Goh Peik See

Rodiah Ishak

8 

2 Harmoni

Nur Atikah binti Zakaria

Hazura Wahid

9 

2 Ikram

Subahtra a/p Dharmalingam

Nafisah Nan

10 

2 Jaya

Halimah binti Hashim

Zaidah binti Adnan

11 

2 Kurnia

Melinda

Rodiah Ishak

12 

2 Lestari

Tg Norsihah binti Tg Mahmud

Azizun Ismail

13 

2 Murni

Zarina Morad

Masitah Silong

14 

2 Nekad

Wan Faridah

Maimunah Mohamed

15 

2 Pintar

Norhazura Harun

Asmah Mahmud

 

 

TING 3 : PENYELARAS – Pn. Haslinda bt. Mohamed Khalily/Pn. Alinah Abdul Adil    

BIL 

TINGKATAN 

GURU TINGKATAN

GURU GANTI 

1 

3 Arif 

Pn. Norzalina binti Md Nor

Pn. Rusni bt. Khamis 

2 

3 Bestari 

Pn. Habsah binti Embong

Pn Siti Aishah Kadir

3 

3 Cerdas 

Pn Azlina Abdullah

Pn Rozi Aini Adlizan Yahya

4 

3 Dinamik 

Pn Norisah binti Che Mahmood

Pn Nur`Uyun binti Azhar

5 

3 Ehsan 

Pn Nor Azita binti Ahmad

En Mohd Hilmi b Abd Rashid

6 

3 Fitrah 

Cik Nashar Nordienah bt Hussin

Pn Malisah binti Zainol

7 

3 Gigih 

Pn Sarimah binti Shariff

Pn Zalinah binti Ahmad

8 

3 Harmoni 

Pn Suriana binti Selamat

Pn Missara binti Mohd Yusof

9 

3 Ikram 

Pn Hasliza binti Ismail

Pn Haslinda Mohd Khalily

10 

3 Jaya 

En Mohd Zulkifli bin Harun

Pn Rohaida binti Ahmad

11 

3 Kurnia 

En Zahari bin Mohamad

Pn Noraini binti Jaafar

12 

3 Lestari 

Pn Nabilah binti Sidi Ahmad

En Mohd Yusof bin Ahmad

13 

3 Murni 

Pn Hasnah binti Hamzah

Pn Nurawaheeda M Ismail

14 

3 Nekad 

Pn Wan Hanita Wan Drani

Pn Alinah binti Abdul Adil

15 

3 Pintar 

Pn Norfa Izah Sarah Abd Karim

En Mohd Yusof Ahmad

16 

3 Rajin

Pn Samsiah binti Mat Noor

Pn Norhayati Dzinan

 

Ting 4 : Penyelaras – Pn Nurawaheeda binti M. Ismail / Pn Nur Rusmida    

BIL

TINGKATAN 

GURU TINGKATAN

GURU GANTI 

1 

4 Arif 

Pn Nur Rusmida bt Abdullah

Pn Loh Peh Choo

2 

4 Bestari 

Pn Mahani binti Ismail

Pn Noraini binti Esa

3 

4 Cerdas 

Pn Wan Noor Syahidah

Pn Roslizawati Ramli

4 

4 Dinamik 

Pn Alli a/p Vadivel

Pn Pavai a/p Iyethan

5 

4 Ehsan 

En Abd Rahim Ani

Pn Fatmah Mazira

6 

4 Fitrah 

En Krishnan a/l Ramasamy

Pn Hazilawati Thamby Abdullah

7 

4 Gigih 

Pn Adibah binti Abdullah

Pn Shantini Karalasingam

8 

4 Harmoni 

Pn Sariana binti Roslan

Pn Rodziah Mat Zin

9 

4 Ikram 

En Azman bin Mohamad

Pn Siti Rapeah binti Khamis

10 

4 Jaya 

Pn Harison Abd Halim

Pn Nurawahida binti M.Ismail

11 

4 Kurnia 

Pn.Zawiyah binti Ismail

En Mohamad Rosli bin Hasan

12 

4 Lestari 

Pn Rahayu binti Mahbar

Pn Roslidah binti Ali

13 

4 Murni 

Pn Salwana binti Ibrahim

Pn Norliza Mat Zaki

 


Ting 5 : Penyelaras     – Pn. Rohaya bt. Mohd Zin / Pn Zuriani Che Nor    

BIL 

TINGKATAN 

GURU TINGKATAN

GURU GANTI 

1 

5 Arif 

Pn Surian binti Kassim

Pn Jumilah Zakaria

2 

5 Bestari 

Pn Normala Doraman

Pn Siti Hasmizan Ghazali

3 

5 Cerdas 

Pn Rusiah binti Abd Samad

Pn Hafizah binti Saman

4 

5 Dinamik 

Pn Shafarliza bt. Samsuddin 

 

5 

5 Ehsan 

Pn Siti Zaiton bt. Omar

 

6 

5 Fitrah 

Cik Choo Lee Ling

Pn Norlizawati binti Mohd

7 

5 Gigih 

Pn Sarimah binti Ariffin

En Noor Sabri Mohd Nor

8 

5 Harmoni 

Pn Zuriani binti Che Nor

 

9 

5 Ikram 

Pn Hasni binti Hasan

Pn Rosniza binti Abdul Manas

10 

5 Jaya 

Cik Norihan binti Ibrahim

Pn Aspalela binti Seleman

11 

5 Kurnia 

Pn Rohaya binti Mohd Zin

 

12 

5 Lestari 

Pn Hamidah bt. Ali

Pn Padmini a/p Ramachandran

13 

5 Murni 

Pn Rosmawati bt. Lamri

Pn Harison binti Hamidon

EVENTS: Making music boosts confidence – You – New Straits Times

EVENTS: Making music boosts confidence

By Sharifah Arfah | sarfah@nst.com.my 0 comments

BATTLE OF THE BANDS: Secondary school students improve language skills through music

AHMAD Akif Mohammad Takiyuddin started playing the electric guitar four years ago. The fourth-former at SMK Bukit Rahman Putra plays well for someone who never took guitar lessons.

Ahmad Akif had the chance to show off his talents recently at the Battle of the Bands (BOTB) 2012, a band performance contest for secondary school students, at SMK Bandar Baru Sungai Buloh (SMKBBSB).

Ahmad Akif represented his school with schoolmates Kamil Hariz, Nazri Dean, Putra Zareef, M. Zulfadli and Alif Umar, who make up Nuggetz.

“Doing what I love (playing the guitar) is a lot of fun and it gives me a chance to bond with my friends,“ says Ahmad Akif.

Organised by the SMKBBSB English Department, nine bands from eight schools took part in the contest.

In addition to SMK Bukit Rahman Putra and host SMKBBSB, other participating schools were SMK Taman Keramat, SMK Taman Selayang, SMK Seri Selayang, SMK Rawang, SMK Taman Desa 2 and SM Teknik Gombak.

All of the bands had to perform a Malay and an English song.

SMKBBSB English department head Shantini S. Karalasingam says that the activity is part of the school‘s effort to boost students‘ language skills in line with the current education policy of upholding Bahasa Malaysia and strengthening English Language.

“English is not widely spoken here (in the school) where most students come from suburban areas and don‘t have the chance to practise the language. A chance to showcase their capabilities in avenues other than the academic field is a great confidence-booster,“ adds Shantini, whose teaching career spans 17 years.

BOTB also encourages students to use their time productively through recreational activities such as music.

“The last time we had the contest, which was two years ago, only four bands from four schools participated. The increase in participation is encouraging,“ says Shantini.

Entries were judged based on song choices, pronunciation, vocals and musical harmony, group dynamics and rapport with audience.

Prizes awaited the best performance (English and Bahasa Malaysia song), best vocalist (English and Bahasa Malaysia song), best lead guitarist, best bassist, best Malay song, best English song and the grand prize winner.

D‘Sniperz, one of the two groups from SMKBBSB, was the champion.

The best vocalist (English and Bahasa Malaysia) award went to Fareezuan Adnan, 6 Strangers‘ lead singer from SM Teknik Gombak, who wowed the crowd with his vocals and presentation.

Fareezuan attributed his win to an early start in singing.

“Although I only had a week to prepare for the contest, I was confident I could perform my best as I have been singing from a very young age. I‘m happy that contests such as BOTB allow students to showcase their talents,“ says the fifth-former.

Ahmad Akif and his band, however, came away empty-handed.

“But being able to represent my school is an honour for me, and I will definitely do it again,“ he says.

via EVENTS: Making music boosts confidence – You – New Straits Times.

Portal Pendidikan Utusan | ADaP | Perspektif | Guru perlu fasih BM, BI

Guru perlu fasih BM, BI

16 Apr 2012, 11:00 AM | Perspektif

Oleh AZMY MOHAMED

pendidikan@utusan.com.my

KEMENTERIAN  Pelajaran disaran supaya memperketatkan pengambilan pelajar ke institut pendidikan guru (IPG) demi meningkatkan profesion keguruan dengan melahirkan guru yang fasih dalam bahasa Melayu (BM) dan bahasa Inggeris (BI).

Bagi menjayakan saranan ini, pelajar perlu mendapat kepujian dalam kedua-dua subjek di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan bukannya sekadar mendapat kredit untuk BM atau lulus bagi BI.

Hal ini penting untuk merealisasikan dasar  Memartabatkan BM Memperkasakan BI (MBMMBI) di samping untuk mengatasi masalah sekiranya guru, atas pelbagai sebab, ‘terpaksa’ mengajar salah satu subjek bahasa berkenaan  apabila ditempatkan di sekolah.

Paling tidak, dengan asas yang kukuh dalam kedua-dua subjek ini,  guru terbabit tidak akan berdepan masalah besar untuk mengajar mata pelajaran bahasa walaupun mengambil opsyen subjek lain ketika di IPG.

Malah dengan menguasai serta memiliki kemahiran berkomunikasi dalam kedua-dua bahasa secara fasih akan melonjakkan martabat guru dan dipandang tinggi terutama ketika bermesyuarat atau membuat pembentangan di luar negara.

Pada masa yang sama, guru yang hebat dalam kedua-dua subjek ini akan turut melahirkan murid yang cemerlang serta mempunyai kemahiran berbahasa yang tinggi.

Bagaimanapun, untuk meningkatkan kemahiran berbahasa di kalangan murid, sukatan pelajaran subjek BM serta BI perlu disemak semula untuk membolehkan guru berinovatif dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P).

Sukatan pelajaran sedia ada agak padat dan perlu dihabiskan dalam tempoh masa ditetapkan menjadi faktor mengekang guru daripada menerapkan kaedah P&P yang menyeronokkan seperti melalui pendekatan bercerita atau secara  drama.

Walhal pengajaran subjek bahasa memerlukan banyak latihan yang melibatkan pengungkapan kata, pengucapan awam dan komunikasi berkesan.

Akibat hambatan sukatan pelajaran juga menyebabkan pusat sumber sekolah yang dipenuhi banyak bahan bacaan tambahan tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Ia turut menjejaskan usaha membangun modal insan yang dapat menguasai kedua-dua bahasa dengan baik.

Sungguhpun begitu, dalam memperkasa BI, Kementerian Pelajaran  telah mengambil beberapa langkah proaktif seperti menempatkan penutur jati di sekolah terpilih, mengambil guru bersara mengajar semula secara kontrak dan latihan khas kepada guru yang masih dalam perkhidmatan.

via Portal Pendidikan Utusan | ADaP | Perspektif | Guru perlu fasih BM, BI.

Portal Pendidikan Utusan | ADaP | Berita Sekolah | Contohi amalam membaca negara maju

Contohi amalam membaca negara maju

19 Apr 2012, 10:39 AM | Berita Sekolah

ADUN Bemban, Chua Keng Hwa menyampaikan hadiah kepada Tokoh Pembaca NILAM 2012, Norzapira Ali di SMK Seri Bemban, Jasin, Melaka baru-baru ini.

AMALAN membaca dalam masyarakat maju perlu dicontohi dan diterapkan ke dalam masyarakat Malaysia, kata Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Kawasan Bemban, Chua Keng Hwa.

Menurut beliau, amalan membaca perlu diteruskan agar generasi yang membaca ini akan muncul sebagai golongan yang mampu memacu negara ke suatu era kegemilangan terunggul pada masa akan datang.

“Membudayakan tabiat membaca bermakna menjadikan amalan membaca sebagai satu cara hidup yang tiada penghujungnya. Oleh itu, golongan yang rajin membaca ini menjadi sumber rujukan bagi mereka yang cinta akan ilmu,“ ujarnya.

Beliau berkata demikian ketika merasmikan Program Membaca Sepanjang Hayat (MESHA) Dan Program NILAM tahun 2012 anjuran Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Seri Bemban di Jasin, Melaka baru-baru ini.

Keng Hwa berkata, sumber bacaan itu boleh diperoleh di mana-mana sahaja asalkan seseorang itu gigih dan rajin membaca untuk mencari maklumat yang dapat membantunya menerokai hidup dengan lebih yakin.

Sementara itu, Guru Penolong Kanan 1, SMK Seri Bemban, Kasmah Othman memberitahu, objektif program MESHA dan NILAM ialah untuk menyemai minat membaca dalam kalangan warga sekolah.

“Tujuan program adalah untuk lain mencanai minda pelajar dengan maklumat dan ilmu. Program ini juga diharap dapat memupuk budaya keilmuan dan memperluas kesedaran kepada warga sekolah tentang kepentingan membaca,” jelas Kasmah.

Seterusnya, katanya, pihak sekolah berharap matlamat menjadikan membaca sebagai budaya dan tabiat sepanjang hayat dalam kalangan warga sekolah akan tercapai.

Pada majlis itu, Keng Hwa menyampaikan anugerah Tokoh Pembaca NILAM 2012 kepada pelajar tingkatan tiga, Norzapira Ali.

via Portal Pendidikan Utusan | ADaP | Berita Sekolah | Contohi amalam membaca negara maju.

Pendukung Wawasan